hamburger
Kuvitus ilmiö

#eikiusata

Kiusaaminen jatkuu koska se toimii

Lapsi ei kiusaa pahuuttaan. Hän kiusaa koska on kokenut sen toimivaksi taktiikaksi saavuttaa tavoitteitaan ryhmässä: esimerkiksi tulla huomatuksi, saada valtaa, tulla suosituksi, johtaa ryhmää, välttyä itse kiusatuksi tulemiselta tai yksin jäämiseltä.

Kiusaaminen on ryhmäilmiö, mikä tarkoittaa sitä, että kiusaaminen kitkeytyy nopeasti sellaisissa ryhmissä, jossa jäsenet eivät salli kiusaamista eivätkä anna sille tilaa. Kiusaamista ehkäisevässä työssä on äärimmäisen tärkeää kiinnittää katse siihen, miten ryhmästä tehdään lapsen kannalta niin turvallinen, ettei hänen tarvitse turvautua kiusaamiseen.

#empatiataiturit #eikiusata #ympyraiset

Kiusaamisen ehkäisyssä ei riitä tulipalojen sammutus

Kiusaamisen ehkäisyssä toimiva strategia ei ole miettiä, miten puututaan kiusaamistilanteisiin. Mikäli kiusaamista esiintyy ryhmässä, on syytä kohdistaa huomio eri kohtaan. Millainen ryhmä on? Miten ryhmästä saa turvallisen? Miten ryhmään luodaan hyvä henki? Miten kiusaavaa lasta/lapsia voidaan tukea voimaan ryhmässä paremmin? Miten lapset saadaan samalla puolelle sen sijaan, että ovat toisiaan vastaan?

Usein toimenpiteet, jotka vastaavat näihin kysymyksiin ovat hyvin erilaisia kuin ne, joita mietitään kiusaamistilanteita jälkikäteen puidessa.

#empatiataiturit #eikiusata #ympyraiset

Hyvät tunnetaidot suojaavat kiusaamiselta

Tiesitkö, että hyvät tunnetaidot suojaavat kaikilta kiusaamisen rooleilta; siltä, että lapsi kiusaa, tulee kiusatuksi tai katselee sivusta toisten kiusaamista? Kiusaaminen ja tunnetaidot liittyvät vahvasti yhteen monella tapaa. Tarvitsemme tunnetaitoja, jotta voimme löytää paikan ryhmässä niin, ettei meidän tarvitse samalla sortaa muita tai pelätä.

Jokaiselle lapselle on tärkeää saada olla oma itsensä ja tulla hyväksytyksi omien ikätovereiden joukossa. Jotta pystymme ilmaisemaan tunteitamme ja kokemaan niitä avoimesti, ryhmässä täytyy olla turvallinen tunneilmapiiri. Sen eteen on tärkeää tehdä töitä ja tukea tunnetaitojen kehittymistä!

#empatiataiturit #eikiusata #ympyraiset

Tilaa Empatiataiturit-ohjelma nyt

Empatiataiturit-ohjelmaan kuuluu digipalvelun lisäksi painetut materiaalit, musiikki ja uusin Ympyräiset satukirja Heko Kroko kiusaa (ovh. 26 €)

Tuotteet

99 € /vuosi

Per ryhmä (alv 0%)

Empatiataiturit